Pedra Aplacada Andalusa

La pedra aplacada anomenada «andalusa» és molt comuna i s’obtenen molt bons resultats. Es pot posar amb junta o sense junta.
Perfecte per a projectes on no hi ha gaire gruixudària disponible.
Share the Project