Pedra Nicorella

La pedra Nicorella és una de les més utilitzades pel seu característic color blau i marró.
A dia d’avui, segueix havent-hi pedreres que permeten la seva extracció per a la col·locació el que permet poder-la treballar amb un subministrament constant i de qualitat.
Share the Project