Pedra de Rupit

La pedra de Rupit té un color blavós ampolla molt bonic i elegant.
Combinat amb arestes de pedra del país i amb fusta a les finestres, el resultat és fantàstic.
Share the Project